GrowSmarter - Årsta i stor Europeisk satsning på smarta städer

Stockholm, Barcelona och Köln deltar i GrowSmarter – ett stort EU-projekt för att öka energieffektivisering och minska klimatpåverkan, samtidigt som det skapar fler jobb. Det sker med smarta miljötekniklösningar inom energi, infrastruktur och transporter. Årsta är ett av tre områden i Stockholm och där testar vi smarta lösningar.

Vi är stolta över att delta i GrowSmarter och att vi får chansen att ligga i framkant i hållbarhetsutvecklingen när vi bygger om våra hus i Årsta. Förutom urbana lösningar för en hållbart växande stad så ska framkomligheten i städerna bli bättre och mer attraktiva för invånarna.

I GrowSmarter samarbetar åtta europeiska städer med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln är demonstrationsstäder tillsammans med ett antal innovativa miljöteknikföretag som ingår i projektet. Städerna Cork, Graz, Porto, Valetta och Suceava deltar också i projektet och tar del av erfarenheter kring hållbara smarta lösningar.

Projektet startade hösten 2014 och pågår till 2019. Stockholms stad leder EU-projektet.

Vi testar smarta lösningar i Årsta

Årsta är en snabbt växande stadsdel i södra Stockholm. Med ny teknologi och smarta lösningar kommer området kring Valla Torg att utvecklas till en modell för hållbar renovering och energieffektivisering. Den viktigaste åtgärden är minskad energianvändning med 60 procent när byggnaderna från 1960-talet renoveras. I projektet ingår även att minska utsläppen från transporter i området, installation av smarta system för sophantering och sopsortering, solenergiproduktion och återvinning av spillvärme.

Inom de närmaste åren kommer området kring Valla Torg att utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar. Med start hösten 2016 kommer Stockholmshems hus att få den senaste beprövade tekniken inom energieffektiviseringar.

Om ombyggnaden vid Valla Torg

Smarta lösningar i Valla torg

Projektet GrowSmarter drivs inom ramen för EU-programmet Horisont 2020. Målet är att främja forskning och genomföra innovativa lösningar för utveckling av hållbara och miljösmarta städer. Från Sverige deltar Stockholms stad, KTH, Stockholmshem, Skanska, Envac, Veolia, Carrier, Info 24 och IBM. Koordinator för projektet GrowSmarter är Stockholms stads miljöförvaltning.

Kontakta oss
Har du frågor om renovering med smarta lösningar i Årsta är du välkommen att höra av dig på e-post growsmarter@stockholm.se