Söderort

Hus på Sjöskumsvägen i Hökarängen

Söderort är den del av Stockholms kommun som ligger söder om Stockholms innerstad. I söderort bor drygt 324 000 invånare. Flest personer bor i stadsdelarna Enskede-Årsta och Farsta. Bebyggelsen i söderort består av en blandning mellan olika hustyper och boendeformer.

Gårdar i Årsta, Älvsjö och Herrängen utgjorde 1200-talets "stockholmsförorter" och med landsvägsförbindelsen på 1600-talets slut fick områdena kontakt med staden. Då Stockholm växte ökade behovet av fler bostäder och mark från gårdar i Årsta, Älvsjö och Herrängen såldes i början av 1900-talet och omvandlades till förorter i söder. Här uppfördes småhus och flerfamiljshus. På 1930-talet satte byggandet av flerfamiljshus i gång på allvar.

Totalt finns drygt 155 000 bostäder i söderort och andelen hyresrätter är hög i jämförelse med innerstaden och västerort  ca 48 procent. Hälften av bostäderna är byggda under 1950-1970-talet, en tredjedel av alla lägenheter är tvårumslägenheter och drygt en fjärdedel av utgörs av trerumslägenheter.