Innerstaden

Utsikt mot Södermalm från kv Kryssningen i Hammarby Sjöstad

I innerstaden bor drygt 335 000 invånare. Området är tätbebyggt och karaktäreriseras av gatumönster i räta rutnät bortsett från Djurgården med omnejd som domineras av grönområden.

Stockholms innerstad utgörs idag av det som fram till 1913 var Stockholm då västerort och söderort inkorporerades i staden. Stockholms historia sträcker sig tillbaka till 1200-talets mitt, men det var under 1800-talets andra hälft som industrialiseringen drev på utvecklingen och byggandet.

Under 1930- och 1940-talen och framförallt 1970-talet byggdes mycket bostäder. Mer än hälften är dock byggda innan 1930, varav många hus på Södermalm där också en stor del av Stockholmshems innerstadshyresgäster bor.