Hus som håller länge

Tim och Toiwe underhållsingenjörerKartlägga, prioritera och stötta. Tim och Toiwe är två av Stockholmshems underhållsstrateger och har fullt fokus på att se till att husen får den omtanke som behövs – så att de under lång tid kan vara hem åt många.

De plockar fram tidplaner, bilder och ritningar. Pekar och förklarar. För många inom Stockholmshem är Tim och Toiwe ett handfast stöd. Engagemanget går inte att ta miste på, om de inte pratar samtidigt så fyller de i varandras meningar. Det här är en dedikerad duo.

– Vi har en hel del jobb framför oss, husen från 60-, 70- och 80-talen behöver mycket kärlek framöver. Men det här inget som är unikt för Stockholmshem, det är likadant runt om i landet, säger Toiwe och slår ut armarna. Det är dags för mycket upprustning.

Tim och Toiwe lägger till att underhåll är något som systematiskt, ständigt och successivt utförs, takomläggningar och balkongrenoveringar är två exempel.

Håll ventilerna öppna

Det är svårt att säga vilken åtgärd som är viktigast för att ett hus ska må bra. Men att skydda mot fukt med rätt ventilerade lägenheter och täta tak och fasader är en bra början.

– Vi har ett annat beteendemönster nu jämfört mot när husen byggdes, duschen används dagligen. Lägenheterna blir fuktigare. Jag önskar att fler till exempel kunde tänka på att alltid hålla ventilerna vid sina fönster helt öppna, säger Tim. Vi behöver hjälpa husen att andas.

 Fuktskador och mögel blir förr eller senare följden om ett hus bara skulle försummas. Görs ett större underhåll räknar man att de åtgärderna håller omkring 30-50 år.

– Vi kallar det att husen nollställs, förklarar Toiwe.

När ett hus rustas blir det samtligt miljösnällare. Stockholmshem energieffektiviserar. Ungefär hälften av alla hus byggda på 50-talet är energiåtgärdade. Exempelvis kan värmen som lämnar huset, frånluften, tas tillvara och värma vattnet till värmeelementen i lägenheterna. Och finns huset med på Stockholm stads solkarta så kan solceller på ett nyrenoverat tak komma att monteras. Tim och Toiwe arbetar utifrån strukturen för vad som kallas miljöbyggnad.

– Man måste vara jordnära, det ska vara underhåll till rimliga kostnader och gröna åtgärder som görs. Jag tänker mycket på att vi är allmännyttan, säger Tim.

Förkärlek till tegel

Hänsyn till stadsbyggnadskontorets klassning av byggnadernas arkitektoniska värden behöver de också ta.

– Det kan vara trixigt och mycket behöver tänkas igenom noga, säger Tim. Till exempel kan det handla om hur fönster måste sitta på ett visst sätt i fasaden, hur skorstenar placeras eller vilka färgnyanser vi får använda.

På frågan om de har några favorithus slingrar sig båda. Länge. De erkänner en viss förkärlek till tegelfasader. Vackert och beständigt. Nämner Tobaksområdet i Hökarängen, Högbergsbacken, trivsam stämning i Bagarmossen som sätter prägel. Men vi kommer inte längre.

– Det är som att säga vilket av ens barn som man gillar mest. Det går bara inte, säger fembarnspappan Tim.