Interna byteskön

De kommunala bostadsbolagen Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder, Micasa och Stadsholmen har en gemensam intern byteskö. Om du är hyresgäst med förstahandskontrakt hos oss idag är du automatiskt med i den interna byteskön och kan söka ett nytt boende.

Det är Bostadsförmedlingen som har hand om den gemensamma interna byteskön och du söker lediga lägenheter via deras webb, talsvar eller kundtjänst.

Aktivera din köplats för att söka lägenhet

Du som bor hos oss är automatiskt med i byteskön men för att söka en ny lägenhet måste du först aktivera din plats i den interna byteskön hos bostadsförmedlingen. Det gör du på Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, via bostadsförmedlingens kundtjänst, telefon 08-785 88 30 eller i kundmottagningen på Fleminggatan 6.

För att aktivera din köplats behöver du följande uppgifter:

  • Personnummer
  • Avtalsnummer (finns på din hyresavi)
  • PIN-kod, samma som du använder för att logga in i Min lägenhet här på vår webbplats (finns på din hyresavi)

Aktiveringen gör du bara en gång, sedan kan du börja anmäla intresse för lägenheter, och se vilken köplats du har i förhållande till andra som anmält intresse för samma lägenheter.

Köregler

Lägenheterna i den interna byteskön förmedlas efter kötid. Du har din kötid utifrån det datum då ditt nuvarande hyreskontrakt började gälla. Du behåller alltså inte din kötid om du byter eller säger upp kontraktet. Du kan inte heller låta någon annan använda din kötid.

Om du får en ny lägenhet via den interna byteskön måste du säga upp din nuvarande lägenhet. Om du har bott i din nuvarande lägenhet mer än fem år är uppsägningstiden två månader, har du bott kortare tid än fem år är uppsägningstiden tre månader.

Det kostar inget att byta lägenhet i interna byteskön.