Att säga upp lägenheten

Enligt det hyreskontrakt som är tecknat mellan dig och Stockholmshem gäller en uppsägningstid på tre månader.

Säg därför upp kontraktet minst tre månader innan du ska flytta. Tänk även på att uppsägningstiden alltid är minst tre hela kalendermånader. 

För att säga upp ditt hyreskontrakt tar du kontakt med vår kundtjänst på 08-508 39 000.

Vid dödsfall kan uppsägningen ske med en månads uppsägningstid om dödsboet säger upp hyresavtalet inom en månad från dödsfallet. Vid dödsfall ska samtliga dödsbodelägare underteckna uppsägningen samt bifoga ett registerutdrag som visar att personen är avliden.

Några exempel: Om du säger upp din lägenhet den 4 januari upphör ditt hyreskontrakt den 30 april. Säger du upp hyres-kontraktet den 25 februari upphör kontraktet den 31 maj.

För att säga upp ditt hyreskontrakt tar du kontakt med vår bostadsuthyrning.

Glöm inte att:

  • Din lägenhet kommer att besiktigas innan du flyttar och tid för besiktning bokas när du säger upp hyreskontraktet. Besiktningen sker i allmänhet under den första uppsägningsmånaden.
  • Du måste lämna lägenheten noggrant städad och med all inredning på plats, t ex dörrar, hatthylla, garderober eller annat som du kanske förvarat i ditt vinds- eller källarförråd.
  • Du är enligt hyreslagen skyldig att låta bostadssökande få se på lägenheten under uppsägningstiden. Visning av lägenheten sker i allmänhet under den första uppsägningsmånaden.
  • Du måste lämna tillbaka nycklarna senast klockan 12.00 dagen efter ditt hyreskontrakt har upphört. Upphör hyreskontraktet att gälla den 30 september ska nycklarna återlämnas senast klockan 12.00 den 1 oktober. Den som tillträder har rätt till lägenheten från kl 12 den dagen hyreskontraktet börjar gälla. Är tillträdesdagen en helgdag eller röd dag sker nyckelutlämning nästföljande vardag kl 12.