Gröna påsen

Optisk sortering av matavfall

2020 ska minst 70 procent av stockholmarna ha möjlighet att sortera ut sitt matavfall. För att nå målet behöver fler tekniska lösningar införas så att så många som möjligt ska kunna sortera sitt matavfall. Gröna påsen innebär att matavfallet slängs i samma kärl som övrigt hushållsavfall men i en grön påse. De gröna påsarna kan sedan sorteras ut på avfallsanläggningen och matavfallet kan rötas och bli till biogas och biogödsel.

I dag används ofta separata matavfallsbehållare och papperspåsar som ger hög kvalitet på matavfallet. Den lösningen kan inte användas i alla fastigheter då det inte alltid finns utrymme för olika behållare eller inte ger bra arbetsmiljö för sophämtarna. Då kan optisk sortering vara ett alternativ.

Under 2013 deltog Stockholmshem tillsammans med Familjebostäder i stadens försök med Gröna påsen där totalt 2800 hushåll hade möjlighet att medverka. Syftet med försöket var att ta fram fakta som staden kan använda för att ta ställning till om/hur optisk sortering i framtiden ska ingå som ett av stadens flera system för matavfallsinsamling. De som deltog i försöket fick sedan fortsätta att sortera ut sitt matavfall med hjälp av Gröna påsen.

Slutrapporten för försöket som genomfördes 2013 godkändes av trafik- och renhållningsnämnden den 20 mars 2014. Du kan ladda ned rapporten från Stockholm Vattens webbplats (det finns en länk längst ned på sidan under relaterade länkar).

Utökning av Gröna påsen

Efter försöket 2013 där 2500 av Stockholmshems hushåll deltog har ytterligare hushåll anslutits till Gröna påsen. Totalt har nu ca 3 700 av Stockholmshems hushåll möjlighet att sortera ut sitt matavfall i Gröna påsen.

Hittills deltar hushåll från stadsdelarna Aspudden, Bagarmossen, Farsta, Gröndal, Hökarängen, Lilla Sköndal, Solberga, Stureby, Sätra, Västberga Årsta och Årstadal i Gröna påsen.

Planering av ny sorteringsanläggning

En utmaning för Stockholm är att det finns många fastigheter med säckhämtning och de står för en betydande del av framförallt innerstadens hushållsavfall. För att kunna erbjuda Gröna påsen i dessa fastigheter krävs teknisk utveckling och vidare tester. En optisk sorteringsanläggning planeras byggas i Högdalen för att ta emot fler Gröna påsar.