Miljörum

I våra miljörum, som finns i nästan alla bostadsområden, eftersträvar vi att erbjuda goda återvinningsmöjligheter. Att sorteringsmöjligheterna ser olika ut i olika områden beror exempelvis på hur stora miljörummen är. Målet är att alla miljörum ska kännas fräscha och trivsamma och framför allt att det ska vara enkelt att sortera rätt!

Farligt avfall och medicin

Vi har inte möjlighet att ta emot farligt avfall och överblivna mediciner i våra miljörum. Exempel på farligt avfall är färgrester, bilbatterier och lösningsmedel. Farligt avfall lämnar du istället till någon återvinningscentral, miljöstation eller den mobila miljöstationen som Stockholms stad tillhandahåller.

Alla apotek som säljer receptbelagda läkemedel tar också emot överblivna mediciner.

Elavfall till elektronikbutiker 

I många av våra miljörum kan du lämna elprodukter, men du kan också lämna in dem i elektronikbutiker. När du köper din nya elprodukt i butiken kan du lämna den uttjänta produkten med motsvarande funktion. Till exempel tvättmaskin, TV, dammsugare, elvisp, hårfön, mobil eller en batteridriven leksak. Större elektronikbutiker är skyldiga att ta emot smått elavfall (upp till 25 cm i yttermått) oavsett om man köper några elprodukter eller inte.

Tidningar och förpackningar

På många platser i Stockholm finns Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer där alla kan lämna sorterade glas-, pappers-, metall- och plastförpackningar samt tidningar.