Avfall och återvinning

För oss är det viktigt för oss att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att hantera och sortera sina sopor. Då bidrar vi förutom till en trivsam närmiljö också till en långsiktigt bättre miljö.

Bottentommande behållare Hushållsavfall

Insamlingssystemen för hushållssopor ser olika ut i våra bostadsområden beroende på de lokala förutsättningarna. Inkasten där du lämnar dina hushållssopor finns antingen i trapphusen, i entrén, på gården eller i utkanten av området.

I nästan hälften av våra bostadsområden samlas soporna in med hjälp av sopsug eller bottentömmande behållare. Båda sätten innebär att bilarna som hämtar soporna inte behöver köra in på gårdarna. Dessutom minskar antalet transporter då soporna kan hämtas på färre ställen och i de flesta fall inte heller behöver hämtas lika ofta då de kan lagras under en längre tid.

Hushållssoporna, oavsett insamlingssystem, körs sedan till Högdalenverket där fjärrvärme och el produceras.

Matavfall

I dag går det att sortera matavfall i några av våra områden med hjälp av matavfallskvarnar eller sopsug, av matavfallet produceras sedan biogas. Framöver kommer det att erbjudas sortering av matavfall i allt fler områden.

SopsugLastbil hämtar sopor i sopsugssystem

I områden med sopsug är det särskilt viktigt att vara noga med att inte slänga för stora sopor som riskerar att orsaka stopp i systemet. Allt som slängs ska enkelt gå in i nedkastet och vara förpackat i väl ihopknutna soppåsar.

Det finns två varianter av sopsug, stationär eller mobil. Med stationär sopsug töms nedkasten (datorstyrt) med jämna mellanrum då soporna, via rörsystem under marken, sugs fram till en mottagningsstation i utkanten av området. Där sorteras soporna med automatik in i containrar som sedan hämtas av en lastbil.

Med mobil sopsug lagras soporna i tankar under nedkasten i jorden. När hämtbilen kommer ansluter den sig till en dockningsstation i utkanten av området, och suger därifrån soporna, genom ett rörsystem i marken och via dockningspunkten, in i bilen.