Installation

I din lägenhet har ett bredbandsskåp satts upp i hallen och ett lägenhetsnät med bredbandsuttag i alla rum. På så sätt finns det alltid ett uttag nära till hands och det är enkelt för dig att ansluta dator, telefon och tv-apparat. 

Några tips för inkoppling av din utrustning

Du har ett bredbandsuttag av typen RJ45 (vanlig datakabel) i alla rum i din lägenhet, och ett bredbandsskåp i hallen dit alla uttagen är ansluta.

I bredbandskåpet finns en rad med portar (uttag). Den fiberomvandlare som kopplar ihop ditt lägenhetsnät med fastighetens när sitter bakom skåpet. Portarna är märkta med samma nummer som finns på bredbandsuttagen i lägenheten.

Kopplar du exempelvis en dator i ett av dem måste också motsvarande port i skåpet aktiveras. Det gör du genom att ansluta en kabel från den så kallade "switchen" i bredbandsskåpet till rätt port i numrerad på motsvarande sätt i skåpet. Då finns det kontakt hela vägen från bredbandsuttaget till fastighetens nät.

Instruktion i bredbandsskåpet

Bredbandsskåpen ser olika ut i olika fastigheter. För att koppla in just din utrustning på rätt sätt, läs informationen som du fick i brevlådan inför anslutningen av din lägenhet. Instruktioner finns också i ditt bredbandsskåp.