Bostadsanpassning

Bidrag till bostadsanpassning

Behöver du eller någon i ditt hushåll, av hälsoskäl, hjälp med olika åtgärder i din lägenhet? Det kan handla om att ta bort trösklar, förstärka belysning, montera så kallad spisvakt eller bygga om badrummet till duschrum?

Då kan du ansöka om bidrag till bostadsanpassning hos Stockholms stads Bostadsanpassningsavdelning. Bidraget är avsett för personer med alla typer av funktionsnedsättningar, som till exempel rörelsehinder eller nedsatt syn.

Mer information och ansökningsblanketter hittar du via länken till Stockholms stads hemsida om bostadsanpassning. Din läkare eller distriktssköterska kan också informera dig om bostadsanpassning och hjälpa dig att fylla i ansökningsblanketten.