Bilplatser

Parkeringsskylt, förhyrd parkering

I de flesta av Stockholmshems områden finns någon form av parkering att hyra, bilplats utomhus eller garage. Bilplatserna är till för våra hyresgäster. Man kan max hyra två bilplatser per lägenhet.

Finns något ledigt i ditt område?

Via tjänsten Lediga bilplatser kan du som bor hos oss se vilka bilplatser samt vilka enbilsgarage som finns lediga i ditt område just nu och anmäla intresse för dem. Du når tjänsten genom att logga in i Min lägenhet.

Plats i flerbilsgarage via Stockholm Parkering

För plats i flerbilsgarage är det Stockholm Parkering som har hand om skötsel och uthyrning. Här når du Stockholm Parkering:

Uthyrning: 08-772 96 00

Kundservice dagtid och akuta ärenden: 08-772 96 00