Så fungerar Störningsjouren

Störningsjourens personal i bilen

Störningsjouren är en unik service för dig som bor hos Stockholmshem och de fyra andra anslutna bostadsföretagen. Hit kan du vända dig om du störs av hög musik, bullrande grannar, högljudda fester, etc.

  • Du når Störningsjouren på telefon 08 - 658 11 60. Jouren är öppen 20:00 – 03:00 i veckorna och 20:00 – 04:00 fredag–lördag.
  • När du ringer noteras ditt namn och ditt telefonnummer, men jourens personal berättar inte vem du är för den som stör.
  • När jouren är framme behöver man ibland din hjälp att komma in i trapphuset. Jourens personal behöver sen komma in i din lägenhet för att själva höra hur du störs i din lägenhet.
  • Därefter ringer Störningsjourens personal på hos den som stör och ber dem dämpa sig. Om störningen fortsätter efter att jouren lämnat platsen så kan du ringa igen.
  • Störningsanmälningarna följs sedan upp på respektive bostadsföretag. I vissa fall av upprepade och allvarliga störningar används anmälningarna som bevismaterial i domstol.
  • Om en fest eller en annan störning tystnar innan jouren kommit – ring och berätta det. Jourens personal måste alltid själva kunna konstatera en pågående störning för att kunna ingripa.
  • Du som ska ha fest – informera gärna grannarna i god tid i förväg! Glöm inte grannarna i trappuppgångarna bredvid.

Syftet med Störningsjouren:

  • Att vara hyresvärdens representant, som störda grannar kan nå under icke kontorstid. Störningsjouren gör punktinsatser vid akuta och allvarliga störningar.
  • Att rapportera till företagets störningsutredare, som sedan följer upp alla ärenden.

Har du frågor om Störningsjouren är du välkommen mejla till oss på epost@stockholmshem.se

(Om du vill kontakta oss om pågående störning ringer du istället jouren på telefon 08-658 11 60.)