Om du blir störd

På våra distriktskontor finns störningsutredare som arbetar dagtid. På kvällar, nätter och helger är det vår Störningsjour som hjälper dig, ring Störningsjouren under pågående störning.

Våra utredare av störningsärenden liksom alla anställda inom Störningsjouren har tystnadsplikt.

Störningsjouren, akuta störningar

Störningsjouren når du på telefon 08-658 11 60. Jouren är öppen 20:00– 03:00 i veckorna och 20:00 – 04:00 fredag–lördag.

På dagtid når du störningsutredarna via Kundtjänst, telefon 08-508 39 000. Mån-tor 8.15-16, fre 8.15-15.