Städning och snöröjning

Städning

Vi städar i våra områden en gång per vecka samt vid behov. Vid dessa tillfällen töms även papperskorgar som står på vår mark.

I vissa områden gör vi ytterligare insatser och har städentreprenörer som dagligen ser över utemiljön, plockar skräp och ser till att det ser snyggt och prydligt ut.

Snöröjning

Våra entreprenörer snöröjer och halkbekämpar för att öka framkomligheten och säkerheten i våra områden, framför allt för gångtrafikanter. Området kring entréer, sophus och källsortering prioriteras högst, därefter snöröjs källartrappor m m.

Snöröjning av gator och vägar sköter Stockholms stad, läs mer på www.stockholm.se 

Sopning av grus

Gångvägar och gårdar sopas på våren för att ta bort sand och skräp. Det ska vara utfört senast i maj men om det varit mycket snö och sand eller vid minusgrader kan det ibland ta något längre tid.

Det är Stockholms stad som är ansvarig för sandsopning på gator. Vår gårdsmark sopas av våra entreprenörer.