Lekpark och lekutrustning

Vi gör varje år en noggrann säkerhetskontroll av lekutrustningen på våra lekplatser. Däremellan ska parkentreprenören regelbundet utföra tillsyn. Kontakta kundtjänst om något till exempel är trasigt, om parken behöver städas eller om sandlådan behöver fyllas på med sand: telefon 08-508 39 000.