Blommor och planteringar

Vi planterar nytt i krukor och urnor till vår, sommar och höst. Det går inte att säga exakt när eftersom det beror på olika faktorer som till exempel vilken temperatur det är.

Vill du få lökar, blommor och jord för att plantera själv? Det går oftast bra, kontakta din kundförvaltare.

Vi tar inte bort gräsklipp, löv och annat organiskt material i onödan. Det är en del i det naturliga kretsloppet så vi låter det förmultna på plats. Löv på gräsytor klipps sönder med gräsklippare.

Vi bekämpar heller inte ohyra med gifter i våra områden. Välmående växter klarar ett insektangrepp. Djuren är inte farliga.