Bin och bikupor ger grönare utemiljö

Våra minsta hyresgäster: 250 000 honungsbin

Stockholmshem samarbetar sedan 2012 med Bee Urban som sköter om bikupor med över 250 000 bin. Bin i städer bidrar till grönare utemiljöer, mer växtlighet och fler möjligheter att odla  grönsaker och blommor i våra bostadsområden. 

Varför bin?
Bin är viktiga för den biologiska mångfalden eftersom de pollinerar växter och grönsaker som djur och människor äter. Var tredje tugga mat som vi människor stopper i oss är på något sätt resultatet av binas arbete. Men runt om i världen är bi-döden omfattande. Föroreningar och besprutningsmedel i jordbruket har gjort att många bin dör.

Vems är bina?
Stockholmshem hyr bikuporna av Bee Urban. Bee Urban är biodlare och sköter om bikuporna åt Stockholmshem för att se till att bina trivs. Dessutom finns ett par bikupor i våra områden som hyresgäster sköter och några som vår egen personal sköter om. I varje bikupa bor uppemot 50 000 bin.

Dör de inte av avgaserna i stan?
Faktum är att bin trivs bättre i stan än på landet. Här finns fler sorters blommor, helt enkelt en mer varierad "kost" för bina.

Är bin farliga?
Om man är allergisk mot bistick och blir stucken ska man söka vård, men alla är inte allergiska mot bistick. Bina söker sig sällan till människors mat utan hellre till blommor och växter.

Är det skillnad på bin och getingar?
Ja, bin är mindre agressiva än getingar och flyger mest mellan sin bikupa och blommor. En flygtur kan vara flera kilometer lång och bina är ofta långt från sin kupa. På utseendet ser man skillnad genom att bina är mer "ludna" och mindre randiga i kroppen och lite "knubbigare" över midjan.

Står bikupan på min gård?
Bikupornas platser har valts tillsammans med lokala Hyresgästföreningen som har en kontaktperson på varje gård. Bikuporna står bakom låsta stängsel eller spaljéer och bara biodlarna från Bee Urban kan komma åt dem. Här står de om du vill titta på dem:

Aspudden: Schlytersvägen 16
Hässelby: Kvarnhagsgatan 61-63 
Hökarängen: Cigarrvägen 14
Rinkeby: Axbyplan 10
Skärholmen: Aspholmsvägen, innergård ovan centrum samt Ekholmsvägen 2016, på ett tak
Södermalm: Brännkyrkagatan 131, Sköldgatan 7-13 samt Åsögatan på en innergård mot Rosenlundsparken
Årstadal: Förmansvägen 20
  • Aspudden: Schlytersvägen 16
  • Hässelby: Kvarnhagsgatan 61-63 samt i en skogsdunge vid Fyrspannsgatan 45.
  • Hökarängen: Cigarrvägen 14
  • Rinkeby: Axbyplan 10
  • Skärholmen: Aspholmsvägen, innergård ovan centrum samt Ekholmsvägen 2016, på ett tak
  • Södermalm: Brännkyrkagatan 131, Sköldgatan 7-13 samt på gården mellan Åsögatan 54 och 56, mot Rosenlundsparken
  • Norra Djurgårdsstaden: Husarvikstorget 9, på taket
  • Årstadal: Förmansvägen 20