Så här sköter du din uteplats

Uteplatsen är en värdefull del av boendet för många. Ofta är den också en viktig del av upplevelsen av hela gårdsmiljön och därför ska uteplatsen ge ett välvårdat och prydligt intryck året om. För att alla ska trivas i våra utemiljöer har vi samlat ett antal enkla anvisningar.

 • Odla gärna men tänk på att inte lägga upp jord mot plank eller husfasader. Jord suger upp fukt som kan skada väggar och virke.
 • Du får gärna, på egen bekostnad, plantera mindre prydnadsträd, buskar och slingerväxter, men kolla med oss vilka sorter som passar bäst. 
 • Du kan, på egen bekostnad, sätta upp staket eller annan fast utrustning, men du måste först få den godkänd av oss. All skötsel av sådan utrustning är också ditt ansvar. Vid behov ska den oljas, målas eller lagas.
 • Du kan, på egen bekostnad, få byta markbeläggning, men du måste först få utformningen godkänd av oss. 
 • Om det finns en häck runt din uteplats och den ingår som ett rumsbildande inslag på gården, får den inte tas bort eller avvika i höjd från övriga häckar på gården. 
 • Du ansvarar för att klippa häcken i enlighet med de krav som gäller lokalt på din gård, kontakta oss på Stockholmshem för att få veta vad som gäller.
 • Du får inte ta ner eller beskära träd som växer på din uteplats eller i dess närhet. Kontaka oss för råd och hjälp.
 • På uteplatsen får du inte förvara gamla möbler, bildäck eller annat som stör den allmänna trivseln.
 • När du flyttar från lägenheten besiktigar vi även uteplatsen. Har du gjort stora förändringar kan du bli tvungen att återställa dem innan nästa hyresgäst flyttar in. Stockholmshems standard för uteplatser är en yta med betongplattor i direkt anslutning till lägenheten, utöver det kan den bestå av gräs, marktäckande perenner och/eller låga buskar.
 • Utöver de här reglerna kan det finnas särskilda bestämmelser i just ditt område, som du givetvis också ska följa. Kontaka oss för att se vad som gäller i ditt område.
 • Om du inte orkar eller kan sköta din uteplats, kontakta oss för råd.