Balkong, uteplatser och parkmöbler

 

  • Det finns inget förbud mot rökning på balkongen. Men det är däremot inte tillåtet att kasta fimpar från balkongen. Förutom att det skräpar ner är det också en brandfara om fimpar hamnar där det kan finnas brännbart material.
  • Det är inte tillåtet att grilla på balkongen, uteplatsen eller nära husfasaden utomhus eftersom det kan orsaka brand. Du behöver ha ett säkerhetsavstånd på minst tio meter från fasaden om du grillar på gården. I vissa av våra områden har vi gjort i ordning en grillplats och där går det givetvis bra att grilla. Visa hänsyn, tänk på att rök och matos snabbt kan sprida sig vidare in i dina grannars lägenheter. Vid långvarig torka och extrema väderförhållanden kan Länsstyrelsen eller räddningstjänsten utfärda eldningsförbud, och då är det inte tillåtet att grilla ens vid iordningsställda grillplatser.
  • Det är inte är tillåtet att mata fåglar från fönster, balkong eller på marken ute i området eftersom fågelfjädrar och avföring kan sprida sig till öppna balkonger och fönster. Dessutom lockar matrester på marken till sig råttor, duvor och måsar som förorenar och kan sprida smitta.
  • Den levande grönskan skräpar ner och det är inget vi kan påverka. De flesta växtsorter sprider dock bara frömjöl, frukt och skräp under ett fåtal veckor per år. 
  • Utemöbler ställs ut när värmen börjar komma, det finns inget exakt datum. Om inte möblerna finns på plats eller är trasiga, kontakta kundtjänst på 508 39 000.
  • Saknar du utemöbler/större sittplats på din gård? Kontakta din kundförvaltare. Du hittar kontaktuppgifter på Min Lägenhet.