Utomhusmiljö

På Stockholmshem tycker vi att utemiljön är en viktig del i arbetet med att skapa trivsamma boendeområden.

Vi har upphandlade entreprenörer som sköter gårdarna och som gör de upprustningar som behövs. Där ingår bland annat gräsklippning, trädgårdsskötsel, snöröjning samt sandsopning.

Utöver det ska områdets utebelysning fungera tillfredsställande och lekplatser, piskställningar och sittgrupper ska besiktas så att de är trygga att använda. Vägarna i området ska självklart också vara säkra och asfalteringen ses därför över regelbundet så att eventuella hål kan lagas så snart som möjligt. 

Förutom det vi gör behöver vi även hjälp med att hålla rent och snyggt u tomhus. Alla som bor och vistas i områdena har ett gemensamt ansvar att se till att utemiljön hålls prydlig och inte skräpas ner.

Trygghet och tillgänglighet

Stockholmshems gårdar ska vara inbjudande och välskötta, helt enkelt ett ställe där människor vistas och trivs.

Gårdarna ska vara trygga platser som är tillgängliga för alla boende. Framkomligheten är viktig. Sjuktransporter, sopbilar och snöröjningsfordon ska enkelt kunna ta sig fram.

I många områden genomför vi kontinuerligt trygghetsvandringar tillsammans med våra hyresgäster för att  fånga upp synpunkter och idéer. På så sätt får vi veta vilka platser som känns otrygga och kan arbeta med åtgärder, exempelvis bättre belysning.

Engagerade hyresgäster välkomna!

Växtlighet och naturliga mötesplatser är viktiga komponenter i arbetet med att skapa trivsamma och levande utemiljöer. 

För den som önskar, och där rätt förutsättningar finns, är det möjligt att komma överrens med oss om att själv få odla någonstans på gården. Vi ser då tillsammans ut en lämplig plats för dig att vara på. Prata med kundförvaltaren i ditt område om du tycker att det låter intressant.