Ordningsregler

Stockholmshem har utformat 11 punkter för att göra lagtexten tydligare och ge exempel på den hänsyn man måste visa sina grannar. Reglerna ingår som en bilaga till ditt hyreskontrakt. Förutom på svenska finns de att ladda ner som pdf på 10 andra språk, se modulen här till höger.

För den gemensamma trivseln förbinder sig samtliga hyresgäster:

1. att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende.

2. att inte spika eller borra mellan kl 20:00 och 08:00.

3. att undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid.

4. att inte placera föremål som t ex möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan hindra framkomligheten vid entré, i trapphus, vinds- eller källargångar.

5. att genast anmäla fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.

6. att ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen samt att djuret inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande oljud, att inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken.

7. att inte utan tillstånd av hyresvärden sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt.

8. att inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset.

9. att inte placera blomlådor på utsida av balkong- eller altanräcke samt att inte skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong.

10. att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen.

11. att betala ersättning till Stockholmshem för besök från Störningsjouren samt att betala ersättning om Stockholmshem tvingas ta bort föremål enligt punkt 4.