Radonmätning

Radondosa i handRadon varken luktar, syns eller känns, men kan vara skadligt vid för höga halter. Det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus är att mäta. Därför genomför vi mätningar årligen.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken. Radongasen kan inte uppfattas av våra sinnen utan måste mätas för att ”synas”. Den kan tränga in i byggnader genom sprickor i grunden, otäta golvbrunnar, otäta rörgenomföringar mm. Även byggnadsmaterialet blåbetong avger radon.

Högst risk för radon finns i de lägenheter som ligger direkt på marken, alltså där man kan riskera att markradon tränger upp.

För att sänka radonhalten i bostäder där värdena ligger över tillåtna gränsvärden installeras till exempel fläktar eller radonsugar under husen.

Varför ska man mäta?

Den främsta anledningen till att man bör mäta radonhalten är för att få reda på om det finns onödigt höga stråldoser i sin bostad. Höga halter av radon i inomhusluften är relativt ovanligt men utgör en allvarlig hälsorisk.

Radon följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Det är strålningen som avges vid sönderfallet av radon som är skadlig och kan i förlängningen orsaka lungcancer.

Mätsäsong från 1 oktober

Från den 1 oktober fram till den 30 april, under eldningssäsong, görs radonmätningar. Vi kontaktar dig i förväg om det är dags att mäta i din bostad.

Hur går mätningen till?

Radon mäts med hjälp av dosor som placeras ut i lägenheten, minst två dosor per lägenhet. De placeras i första hand i sovrum och vardagsrum och de måste vara utplacerade i minst två månader för få fram ett så kallat årsmedelvärde för radonhalten. 

Om värdena efter mätningen överstiger riktvärdet (200 Bq/m3) blir du kontaktad av oss med information om vilka åtgärder som kommer att göras för att sänka värdet till godkända nivåer.

Beställa radonmätning

Du som hyresgäst kan även själv enkelt och snabbt beställa mätning av radon. Mejla radonmatning@stockholmshem.se och ange:

  • För- och efternamn
  • Avtalsnummer
  • Adress
  • Telefonnummer dagtid

När du mejlat in dina uppgifter blir du kontaktad av oss på Stockholmshem för mätning. Den är naturligtvis kostnadsfri för dig som hyresgäst.

Frågor?

Har du frågor om mätning av radon kan du också använda e-postlänken nedan.