Testa brandvarnaren

Det sitter en brandvarnare i alla våra lägenheter. Det är du själv som ska underhålla brandvarnaren och kontrollera att batteriet fungerar. Om din brandvarnare börjar pipa då och då utan anledning, betyder det att batteriet håller på att ta slut. Byt då batteriet så snart du kan.

Har du en nyare modell av brandvarnare är den försedd med ett 10-års batteri och det ska inte bytas. Då ska du bara rengöra brandvarnaren och testa att den fungerar med jämna mellanrum.

Så här gör du:

Brandvarnare

1) Lossa brandvarnaren från sitt fäste genom att vrida till höger.

Brandvarnare

2) Ta ur batteriet som sitter fast på baksidan av brandvarnaren och sätt dit det nya.

Brandvarnare

3) När du sätter tillbaka brandvarnaren, se till att piggarna hamnar rätt i skåran. Vrid åt vänster tills den sitter fast igen.

Brandvarnare

4) Testa brandvarnaren genom att trycka på knappen. Släpp när det börjar pipa. Kontrollera också sensorn genom att blåsa ut en tändsticka under brandvarnaren.