Kylskåp

Hyresgäst öppnar kylskåpRinner det vatten ner på köksgolvet när du öppnar dörren till ditt kylskåp? Ofta beror det på att hålet i kylskåpets botten är tilltäppt, eller så sitter hyllorna fel. På några minuter löser du det hela själv.

Varje gång du öppnar kylskåpet kommer fukt in från lägenheten. Fukten sätter sig på kylskåpets bakre vägg där kylplattan sitter. Efter ett tag bildas vattendroppar som rinner nedför väggen, så kallat kondensvatten.

I kylskåpets botten finns ett hål där vattnet ska kunna rinna ut. Vattnet leds sedan ner till en liten skål som sitter ovanför kompressorn. Värmen som uppstår när kompressorn arbetar räcker för att vattnet ska förångas, så kylskåpet tar med andra ord hand om kondensvattnet.

Kylskåp

Om smuts fastnar i det lilla avrinningshålet kan vatten börja läcka ut på köksgolvet. Rengör avrinningshålet regelbundet, använd en tops eller liknande!

Kylskåp

Mellan kylskåpets bakre vägg och hyllorna ska det finnas ett mellanrum, så att vatten som samlas på kylplattan ska kunna rinna ner. Stapla inte matvaror mot väggen.

Kylskåp

Ta ur och rengör hyllorna med jämna mellanrum. Passa då på att kontrollera att det lilla avrinningshålet är rent.

Kylskåp

Hyllans förhöjda bakkant ska sitta uppåt. Kanten förhindrar att matvaror lutar mot kylskåpets vägg och på så vis stoppar kondensvattnet från att rinna ner.