Håll utrymningsvägar fria

Om det skulle börja brinna i ditt hus är trapphuset en av dina utrymningsvägar. Därför är det mycket viktigt att trapphuset hålls fritt från föremål. En cykel, barnvagn eller annat föremål kan göra det svårare för dig att ta dig ut och kan också försvåra arbetet för räddningspersonalen.

Vi tar bort föremål som lämnas i allmänna utrymmen – brandskyddet går först

Med jämna mellanrum genomför vi röjningar. Saker som lämnas i trapphus, källar- eller vindsgångar plockas då bort utan förvarning.

Egendom som tas omhand vid röjning förvarar vi i sex månader och den kan under den tiden återfås mot en avgift på 300 kr. Efter sex månader skänker vi det som inte hämtats till välgörenhetsorganisationer eller lämnar till återvinning.

Cyklar, barnvagnar och annat får inte stå i vägen i våra utrymningsvägar