Brandsäkerhet

Brinnande engångsgrill på stenplattor

Här har vi samlat råd om hur du ska bete dig om det börjar brinna i ditt hus, och några tips som kan förebygga brand i ditt hem.

Om det börjar brinna

 • Rädda dig själv och andra i din närhet. Stäng dörrar efter dig, det fördröjer både brandens förlopp och den farliga rökens spridning.
 • Varna dem som är i fara.
 • Ring 112 och larma räddningstjänsten. (SOS-operatören kommer att fråga dig: Vad har hänt? Vilken adress? Vilket telefonnummer ringer du ifrån?)
 • Släck branden om det är möjligt. 

Brand och rök i trapphus

Stäng in branden
Brinner det i din lägenhet - ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Larma 112.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus
Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna i din lägenhet och håll dörrar mot trapphus stängda! Röken är livsfarlig och dödar snabbt. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Tips för att förebygga brand

 • Brandvarnare
  Kontrollera att brandvarnaren fungerar då och då. Testa den genom att trycka in testknappen och prova larmsignalen. Byt batteri och rengör brandvarnaren årligen, till exempel första advent. Har du en optisk brandvarnare behöver du ta loss den för att se bäst-före-datum på brandvarnarens baksida. En ny brandvarnare beställs via Kundtjänst.
 • Vid matlagning
  Matlagning är en vanlig brandorsak. Brinner det i en gryta – flytta kastrullen från kokplattan. Kväv elden med ett lock. Släck aldrig brinnande fett eller olja med vatten! Rengör spisfläkten regelbundet för att minska brandrisken.
 • Levande ljus
  Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet. Använd ljusstakar och ljusdekorationer som inte är brännbara och se till att ljus inte är placerade på eller under något ställe där eld lätt kan ta fart.
 • Elutrustning i hemmet
  Fel i elektriska apparater och ledningar är en vanlig brandorsak. Om du har problem med glappande kontakter eller trasiga vägguttag/kontakter gör en felanmälan till oss. Likaså om dina säkringar ofta går sönder, så ordnar vi med felsökning.  Dammsug bakom kyl och frys. Koppla apparater som är lätta att glömma bort att stänga av till en timer, till exempel kaffebryggare och strykjärn. Dra ur el- och antennsladden till TV:n vid åskväder. 
 • Blinkande lysrör – en brandfara
  Byt ut blinkande eller glödande lysrör, de kan börja brinna. På Gör det själv-sidorna hittar instruktioner och tips.
 • Rensa torktumlarluddet
  Varje år brinner i genomsnitt mellan 20 och 30 torktumlare i flerbostadshus, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). När tumlaren går varm och mycket ludd och damm samlas i filter och ventilationskanaler kan det till slut bli så varmt att det börjar glöda.
 • Engångsgrillar
  När grillningen är avslutad, släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller sätt lock på grillen och ställ den utomhus på säker plats. Större kolbitar eller briketter kan fortsätta att glöda i flera timmar efter grillningen. Släng aldrig engångsgrillar bland soporna utan att kontrollera att de är helt släckta – vi har haft flera bränder som startat på grund av engångsgrillar. 
 • Skaffa gärna släckutrustning
  En godkänd handbrandsläckare och brandfilt rekommenderas för hemmabruk. Alla som bor i lägenheten ska veta hur utrustningen fungerar.

Trapphuset – en utrymningsväg

Vid en eventuell brand är trapphuset en av dina utrymningsvägar. En cykel, barnvagn eller annat föremål som står i trapphuset kan försvåra en utrymning om det skulle börja brinna i ditt hus. Detta gäller även om räddningspersonal behöver komma fram. Trapphuset måste därför alltid hållas fritt från föremål.

Tips! I länkarna nedan hittar du mer information om brandsäkerhet och checklistor för brandskydd i hemmet.