Betala på bank

Ta med din hyresavi och använd bankens vanliga inbetalningskort. Vårt  PlusGironummer är 820100-6. Om du tappat bort din avi hittar du de uppgifter du behöver, som OCR-numret, bakom inlogg på Min Lägenhet här på vår webbplats.