Ansvar & Trivsel

Att bo i flerfamiljshus innebär många möjligheter till gemenskap och trivsel. Men det ställer också krav på att respektera varandra och visa hänsyn.

Det är hyreslagen som bestämmer vad som gäller för boende i hyreslägenhet. Enligt lagen ska hyresgästen se till att grannar inte störs samt bevara "sundhet, ordning och gott skick i fastigheten". Hyresgästen är också skyldig att se till att detta följs av övriga i familjen, gäster eller andra som vistas i lägenheten.

Trapphus och entréer

För säkerheten, trivseln och städpersonalens skull är det inte tillåtet att ställa saker i trappan eller utanför dörren. Större föremål som cyklar, barnvagnar, skidor och liknande kan också hindra utryckningspersonal vid ett olyckstillfälle. Fria utrymningsvägar är också viktigt vid brand.

Anmäl gärna fel i gemensamma utrymmen, som till exempel trasig belysning i trapphus, tíll vår felanmälan.