Boende

Nytt boende?

Stockholmshem har ingen egen kö för bostadssökande. Våra lägenheter förmedlas på tre olika sätt: via Bostadsförmedlingens allmänna bostadskö, via Interna byteskön eller genom eget byte.

Bostadsförmedlingen

Bostadsförmedlingen sköter all förmedling av Stockholmshems lägenheter till nya hyresgäster. Är du minst 18 år och har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer kan du ställa dig i bostadskön.

Interna byteskön

Alla som har ett förstahandskontrakt hos Stockholmshem eller något av de andra kommunala bostadsbolagen i Stockholm (Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stadsholmen och Micasa) har möjlighet att söka ett nytt boende via vår gemensamma interna byteskö.

Kötiden räknas från ditt kontraktsdatum. När du hittar en ny lägenhet lämnar du din nuvarande i inbyte. Interna byteskön sköts av Bostadsförmedlingen och det är där du kan se och anmäla intresse för lediga lägenheter.

Eget byte

Har du ett förstahandskontrakt kan du göra ett eget byte. Läs mer om vad som gäller vid lägenhetsbyten under rubriken Kontrakt & Byten.