Upphandling

En av Stockhomlshems byggarbetsplatser

Vi bygger enskilda hus och hela kvarter

Stockholmshem har i uppdrag att bygga många nya lägenheter de närmaste åren. Nyproduktionen omfattar såväl mindre kompletteringsbebyggelse i våra befintliga bostadsområden som hela kvarter i nya stadsdelar och utvecklingsområden.

Till detta kommer upprustningar och ombyggnader av våra äldre bestånd samt i vissa fall ombyggnad av lokaler till bostäder.

Förvaltning och underhåll

För städning, parkskötsel, målning och andra underhållsarbeten anlitas sedan lång tid tillbaka utomstående entreprenörer och konsulter. Det innebär att vi kontinuerligt genomför upphandlingar av dessa tjänster.

Intresserad?

Både för förvaltning och i byggprojekten har vi givetvis behov av många olika typer av entreprenörer och konsulter.

Låter det intressant att jobba tillsammans med Stockholmshem? Läs mer om våra projekt under Aktuella upphandlingar där du hittar Stockholmshems utannonserade upphandlingar.

Aktuella upphandlingar

Upphandlingar annonseras

Vi använder oss av OPIC för att presentera våra aktuella upphandlingar

  • OPIC för byggupphandlingar

Klicka på länkarna nedan för att komma till deras respektive webbplats.

OPIC

Att lämna anbud

Märk anbudet

Ett anbud som lämnas/skickas till oss ska vara väl förslutet och alltid märkas så att det framgår vilken upphandling det gäller.

Nyproduktion och ombyggnad

När det gäller upphandlingar för nyproduktion och ombyggnad märks anbudet med: projektnummer, projektnamn och eventuell benämning, t ex ”Projekt 5511, Nybygget 1, Nyproduktion”. Det skickas till: AB Stockholmshem, Byggavdelningen, Box 9003, 102 71 Stockholm.

Övriga upphandlingar

För övriga upphandlingar märks anbudet med upphandlingens namn och skickas till aktuell kontaktperson (framgår av förfrågningsunderlaget) till: AB Stockholmshem, Box 9003, 102 71 Stockholm.

Anbuden kan också lämnas in på huvudkontoret: Hornsgatan 128, på Södermalm. Receptionen är bemannad 08:15-16:00. När receptionen är obemannad kan anbud lämnas i brevlådan som finns utanför entrén.

Anbud måste lämnas in i tid. Anbud som kommer in till Stockholmshem efter avslutat anbudstid tas inte upp till prövning.

Vem kan svara på frågor om förfrågningsunderlaget?

I informationen om varje upphandling, under Aktuella upphandlingar, anges en kontaktperson som besvarar eventuella frågor.

Vem får uppdraget?

Efter en prövning av anbudsgivare och anbud enligt kraven i de administrativa föreskrifterna (AF-delen) i förfrågningsunderlaget fattas beslut om vem som får uppdraget. Prövningen tar olika lång tid beroende på vad som upphandlas och hur många anbud som lämnats in. Därför kan inte något exakt datum för beslutet ges i förväg. Normalt fattas besluten inom ca 4 veckor efter att anbudstiden gått ut. Alla som lämnat anbud får besked om beslutet per brev.

Hur gör jag en intresseanmälan?

Vill du göra en intresseanmälan fyller du i en blankett för anmälan. Blanketten finns bifogad informationen om upphandlingen under Aktuella upphandlingar. Där finns även upplysningar om vilka övriga handlingar du sedan ska skicka in tillsammans med blanketten.

Anmälan skickas till aktuell avdelning eller kontaktperson på: AB Stockholmshem, Box 9003, 102 71 Stockholm, eller faxas till: 08-508 39 099.

Tidplaner ramavtal

På Stockholmshem anlitas sedan lång till tillbaka utomstående entreprenörer och konsulter för t ex städning, parkskötsel, målning och andra underhållsarbeten samt ny- och ombyggnader. Det innebär att vi kontinuerligt genomför upphandlingar av dessa tjänster.