”Stockholmshyra” ska ge tydligare hyror

Publicerad

Stockholmshem ska tillsammans med Familjebostäder, Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen region Stockholm utveckla ett verktyg för att sätta tydliga och mer konsekventa hyror.

Din hyra förhandlas årligen mellan Stockholmshem och Hyresgästföreningen region Stockholm. Idag får fastighetens ålder en orimligt stor inverkan på hyran. Två hyresgäster som bor i likvärdiga lägenheter med olika byggår på samma gata kan ha olika hyra. Hyressättningen behöver därför utvecklas så att den blir mer konsekvent och bättre speglar det som hyresgästerna värdesätter i sitt boende.

Stockholms tre kommunala bostadsbolag och Hyresgästföreningen region Stockholm är därför överens om att utveckla ett verktyg för hyressättning – ”Stockholmshyra”. Med hjälp av verktyget ska det bli enklare att sätta hyran utifrån tydliga kriterier såsom område, hus, lägenhet, standard och service. För dig som hyresgäst blir det tydligare vilka faktorer som påverkar din hyra. Ett sådant här verktyg för hyressättning finns redan i många kommuner, t ex Göteborg, Malmö och Botkyrka.

Hur påverkas min hyra?

En viktig utgångspunkt för ”Stockholmshyra” är att det nya arbetssättet inte ska ge stora konsekvenser varken för dig som hyresgäst eller för hyresvärden. Lägenheter som med det nya arbetssättet visar sig ligga högt eller lågt i hyra utifrån kriterierna, kommer därför att hanteras i särskild ordning. Behöver hyran höjas sker det genom en intrappning över tid. Är hyran för hög kommer den att frysas, det vill säga det blir ingen hyreshöjning under en period.

Arbetet med att ta fram kriterierna för ”Stockholmshyra” pågår och ska slutföras under året. Exakt hur och när införandet sedan kommer att ske är inte beslutat ännu. När parterna är överens och vi vet hur införandet kommer att ske får du i god tid mer information om ”Stockholmshyra”.