Vi nominerar Bjällerkransen till Årets stockholmsbyggnad

Publicerad

 

Årets Stockholmsbyggnad ett pris och en årlig tävling, där stockholmarna röstar fram sin favorit bland byggnader, parker, infrastrukturanläggningar och annat som färdigställts under 2016.
Byggnaden ska ligga i Stockholms stad, inom kommungränsen. Det kan vara stora som små byggnationer exempelvis bostadshus, kontor, skola, park eller liknande. Det kan också vara en större renovering eller ombyggnation av ett hus som är av så stor betydelse att det känns som ett nytt hus. Byggnaden ska också ha färdigställts under året 2016.
Stockholms stad vill med tävlingen skapa engagemang för det moderna, växande Stockholm – och uppmuntra till diskussion om hur vi vill att vår huvudstad ska se ut.
Tävlingen startar med en nomineringsperiod där alla som vill kan lämna förslag 

Årets Stockholmsbyggnad är ett pris och en årlig tävling, där stockholmarna röstar fram sin favorit bland byggnader, parker, infrastrukturanläggningar och annat som färdigställts under 2016. Stockholms stad vill med tävlingen skapa engagemang för det moderna, växande Stockholm – och uppmuntra till diskussion om hur vi vill att vår huvudstad ska se ut. Alla som vill kan lämna in nomineringar. Stockholmshem har nominerat sin fastighet Bjällerransen i Västertorp.

Bjällerkransen, en av våra fastigheter som hyrs ut till SHIS. Foto Niklas Palmklint

Nominering: Samhället består av skillnader och olikheter, det måste även bostadsmarknaden göra. Som kommunalt bostadsbolag har Stockholmshem uppdrag att bygga hyresrätter för alla – alla som bestämmer att bosätta sig i Stockholm oavsett bakgrund ska känna sig välkomna. Men vi bor också i en stad som av många rankas som en av de vackraste i världen och vi vill bygga hållbara och attraktiva bostäder för fler stockholmare.

Vi är stolta över att nominera ett projekt som haft både social hållbarhet och stark gestaltning som ledord. Under 2016 färdigställde Stockholmshem nyproduktion i kvarteret Bjällerkransen i Västertorp – 276 lägenheter som nu förvaltas av SHIS Bostäder. Fastigheterna är byggda med tanke på att familjer och ensamstående, äldre i behov av stöd, ungdomar och nyanlända ska bo tillsammans. I kvarteret Bjällerkransen har Stockholmshem byggt en fastighet som genom SHIS Bostäder erbjuder personer som i dag står utanför den ordinarie bostadsmarknaden en möjlighet att i en bra och välplanerad boendemiljö ta sig vidare till ett eget förstahandskontrakt.

Den sociala hållbarheten kommer självklart i fokus när det gällde att skapa boende för kommande hyresgäster. Men det var också viktigt att passa in i den småskaliga 50- och 60-talsbebyggelsen på plats. Husen har en varierad färgsättning som efter noggranna fasadstudier ger uttryck för trygghet och trevligt boende. De två lamellhusen längs med Västertorpsvägen har en direkt koppling till den befintliga putsade bostadsarkitekturen men med en uppdaterad uppsyn. Genom ”tandade” fasader i öster och väster erbjuds en spännande fasad både utifrån och rumsligt inne i bostaden.

Bjällerkransens tandade fasader

Glasgång inifrån.

Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag med drygt 26 000 lägenheter och ägs av Stockholms stad. Sedan 1937 har vi skapat nya kvarter och hem till nya och gamla stockholmare.

SHIS Bostäder (Stiftelsen hotellhem i Stockholm) är Stockholms Stads bostadssociala resurs och har kommunfullmäktiges uppdrag att tillhandahålla genomgångsbostäder till bostadslösa inom Stockholms stad som av sociala och/eller ekonomiska skäl för tillfället inte kan få en egen lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden.