Tack till alla tyckare!

Publicerad

Under maj och juni fick var tredje hyresgäst möjlighet att tycka till om vår service i vår stora hyresgästenkät, och mer än 4 500 svar kom in. Med så många svar – drygt 56 procent av de som fick enkäten svarade – har vi nu ett bra underlag för att planera åtgärder och förbättringar. Tack till alla er som svarade – och som hjälper oss att bli bättre.

Svaren i enkäten visar att vi fortsatt får fina betyg för vår service. Sedan förra året har det höga betyget för vår felanmälan och reparation till och med blivit lite bättre och vi får också lite högre betyg för information och bemötande.

Det vi framför allt måste förbättra handlar om städning och skötsel inne och ute och allra mest städningen av våra soprum. Men resultaten kan se väldigt olika ut i olika hus och olika delar av staden. Så nu fortsätter vårt arbete med att gå igenom resultaten för varje område och läsa de skrivna svaren med alla tankar om vad som framförallt behöver förbättras där du bor.

Senare i höst kommer ett brev från din kundförvaltare som beskriver de viktigaste resultaten i just ditt område.