Stockholmshem vinner pris för störst ökning av matavfallshämtning 2016

Publicerad

Marita Söderqvist, Stockholm Vatten, lämnar över pris för ökad matavfallsinsamling till Per Forsling, Stockholmshem

Stockholmshem vinner pris för störst ökning av matavfallshämtning 2016Meddelandet publicerat: 2016-12-21--------------------------------------------------------------------------------Sedan förra året ordnar Stockholm Vatten en tävling i matavfallsinsamling för stadens verksamheter och bolag. I år kammar Stockholmshem hem priset i kategorin ”Störst ökning under året”. Stort grattis till Boende & Lokaler som har ordnat hela 39 nya hämtställen under tävlingsperioden!Marita Söderqvist, projektchef på Stockholm Vatten, delade ut priset.Motiveringen lyder:"Med en ökning av 39 nya hämtställen under 2016 visar Stockholmshem att de aktivt arbetar för stadens mål att 70 procent av Stockholmarnas matavfall ska samlas in till biogas- och biogödselproduktion år 2020.”Syftet med tävlingen är att lyfta de verksamheter som aktivt arbetar för att nå stadens mål om att 70 procent av Stockholms matavfall ska samlas in till biogas- och biogödselproduktion år 2020. Tävlingen har två kategorier:•Huvudpriset för långsiktigt arbete: Den verksamhet som har flest sophämtningsställen med matavfallshämtning i procent•Störst ökning under året: Den verksamhet som har störst ökning av hämtställen i antal under året. Kristin Selander, verksamhetsutvecklare på Boende & Lokaler Stab har särskilt ansvar för avfallsfrågorna på Stockholmshem. Hon är glad för priset.- Det är jättekul att vårt arbete börjar synas. Det är hårt arbete på distrikten som gör avtryck. Men vi har mycket kvar att jobba med i den här frågan för att uppnå våra mål säger Kristin Selander.Priset för långsiktigt arbete vanns i år av Skärholmens stadsdelsförvaltning som har matavfallsinsamling på 70 procent av sina sophämtningstillfällen. Vi passar på att gratta dem också!
Sedan förra året ordnar Stockholm Vatten en tävling i matavfallsinsamling för stadens verksamheter och bolag. I år kammar Stockholmshem hem priset i kategorin ”Störst ökning under året”.
– Med en ökning av 39 nya hämtställen under 2016 visar Stockholmshem att ni aktivt arbetar för stadens mål att 70 procent av Stockholmarnas matavfall ska samlas in till biogas- och biogödselproduktion år 2020, säger Marita Söderqvist, projektchef på Stockholm Vatten, som delade ut priset.
Per Forsling, chef för stab Boende & lokaler på Stockholmshem, är glad för priset.
– Det är jättekul att vårt arbete börjar synas. Nu ska vi lägga in ytterligare en växel för att uppnå våra mål, säger Pet Forsling. 
Syftet med tävlingen är att lyfta de verksamheter som aktivt arbetar för att nå stadens mål om att 70 procent av Stockholms matavfall ska samlas in till biogas- och biogödselproduktion år 2020. Tävlingen har två kategorier:
Huvudpriset för långsiktigt arbete: Den verksamhet som har flest sophämtningsställen med matavfallshämtning i procent. 
Störst ökning under året: Den verksamhet som har störst ökning av hämtställen i antal under året.
Priset för långsiktigt arbete vanns i år av Skärholmens stadsdelsförvaltning som har matavfallsinsamling på hela 70 procent av sina sophämtningstillfällen. 

Sedan förra året ordnar Stockholm Vatten en tävling i matavfallsinsamling för stadens verksamheter och bolag. I år kammar Stockholmshem hem priset i kategorin ”Störst ökning under året”.

– Med en ökning av 39 nya hämtställen under 2016 visar Stockholmshem att ni aktivt arbetar för stadens mål att 70 procent av Stockholmarnas matavfall ska samlas in till biogas- och biogödselproduktion år 2020, säger Marita Söderqvist, projektchef på Stockholm Vatten, som delade ut priset.

Per Forsling, chef för stab Boende & lokaler på Stockholmshem, är glad för priset.

– Det är jättekul att vårt arbete börjar synas. Nu ska vi lägga in ytterligare en växel för att uppnå våra mål, säger Per Forsling. 

Syftet med tävlingen är att lyfta de verksamheter som aktivt arbetar för att nå stadens mål om att 70 procent av Stockholms matavfall ska samlas in till biogas- och biogödselproduktion år 2020. Tävlingen har två kategorier:

  • Huvudpriset för långsiktigt arbete: Den verksamhet som har flest sophämtningsställen med matavfallshämtning i procent. 
  • Störst ökning under året: Den verksamhet som har störst ökning av hämtställen i antal under året.

Priset för långsiktigt arbete vanns i år av Skärholmens stadsdelsförvaltning som har matavfallsinsamling på hela 70 procent av sina sophämtningstillfällen.