Hyreshöjning garage och p-platser

Publicerad

ParkeringsskyltFör dig som hyr garage/p-plats:

”Från och med 1 mars 2017 höjs månadshyran för parkeringsplatser med max 30 kronor per månad. Hyreshöjningen är olika beroende på tidigare hyra och det geografiska läget. Du som hyr parkeringsplats av oss kommer att se den nya hyra för parkeringen på din hyresavi.”

Från och med 1 janari 2018 höjs månadshyran för parkeringsplatser med max 100 kronor per månad. Hyreshöjningen är olika beroende på tidigare hyra och det geografiska läget. Du som hyr parkeringsplats av oss kommer att se den nya hyran för parkeringen på din hyresavi.