Ytterligare 180 lägenheter på gång

Publicerad

Vi håller en hög byggtakt och nu har vi fått markanvisning för att bygga 180 hyresrätter i Solberga och Bromma. Båda satsningarna kommer att bidra till mer levande och trygga stadsdelar med ökad service.

Byggarbetare bär plank på byggarbetsplatsen för Stockholmshems byggprojekt Backåkra i Norra Djurgårdsstaden. Foto: Bengt Alm.

Centrala Bromma kommer att växa med 3 000-4 000 nya bostäder i stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund. Som en del i satsningen på en trygg och levande stadsmiljö kommer Spångavägen att bli en stadsgata som knyter samman olika stadsdelar. Stockholmhem har fått markanvisning för 100 nya hyresrätter längs Spångavägen mellan Sedumbacken och Kortenslunds koloniområde. Vi kommer börja bygga tidigast 2019.

Folkparksvägen i Solberga ska även den utvecklas till en stadsgata med nya bostäder och ökad service. Stockholmshem har fått markanvisning för att bygga 80 hyresrätter. Det här byggprojektet kommer också att starta tidigast 2019.

Vårt mål är att börja bygga 1 000 nya bostäder om året. Vi närmar oss!

 

Läs mer om projektet i Solberga på Insyn
Läg mer om projektet i Bromma på Insyn