Stockholmshem ökar byggtakten

Publicerad

Visionsbild av nyproduktion i Mariehäll, gjord av Brunnberg & Forshed Arkitekter

Stockholmshem håller en hög byggtakt och nu finns planer på ytterligare 550 hyreslägenheter i attraktiva områden. Vi närmar oss vårt mål till år 2019 – att börja bygga 1 000 nya bostäder varje år. 

I Stadshagen händer det jättemycket. Nästan 2 000 nya bostäder planeras i en stor satsning där Stadshagen knyts tätare samman med Kungsholmen och får en ny innerstadsstruktur. Stockholmshem vill bygga 220 hyreslägenheter, 78 studentlägenheter och två förskolor. 

Även Mariehäll står inför en stor förändring, från gammalt industriområde till en levande stadsdel där stort fokus läggs på att skapa en trivsam gatumiljö. Stockholmshem vill bygga 156 lägenheter längs Karlsbodavägen, med närhet till service och bra kommunikationer. 

I Åkeslund, Bromma, planerar vi att bygga 96 nya bostäder på vad som idag är en parkeringsplats. När vi gräver ner parkeringen till ett garage under mark blir stadsbilden lummigare med gröna ytor mellan husen.

Stockholmshem ökar byggtakten. Nu finns planer på ytterligare Skapar medvärden och omvandlar industriområden till en grönare och lummigare stadsbild. I Stadshagen händer det jättemycket. Nästan 2 000 nya bostäder planeras och Stockholmshem vill bygga 220 hyreslägenheter, 78 studentlägenheter och två förskolor. Målgruppen är barnfamiljer och studenter. Med den här stora satsningen knyts Stadshagen tätare samman med Kungsholmen och får en helt innerstadsstruktur.
Stockholmshem ökar byggtakten. Nu finns planer på ytterligare 550 bostäder i attraktiva områden. Me det närmar vi oss målet att börja bygga 1 000 nya lägenheter per år.
I Stadshagen händer det jättemycket. Nästan 2 000 nya bostäder planeras i en stor satsning där Stadshagen knyts tätare samman med Kungsholmen och får en ny innerstadsstruktur. Stockholmshem vill bygga 220 hyreslägenheter, 78 studentlägenheter och två förskolor. 
Även Mariehäll står inför en stor förändring, från gammalt industrområde till en levande stadsdel där stort fokus läggs på att skapa en trivsam gatumiljö. Stockholmshem vill bygga 156 lägenheter längs Karlsbodavägen, med närhet till service och kommunikationer. 
Detaljplanerna beslutas i kommunfullmäktige under 2018.
I Bromma föreslår vi en förtätning med