Fyra entreprenörer upphandlade för Stockholmshusen

Publicerad

Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har nu avslutat den gemensamma upphandlingen av de så kallade Stockholmshusen – en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter av hög kvalitet. Fyra entreprenörer kommer att bygga den första etappen om 500 hyresrätter.

De som kvalificerat sig gentemot de uppställda kraven i upphandlingen är Einar Mattson Byggnads AB, Lindbäcks Bygg AB, NCC Construction Sverige AB och Skanska Sverige AB.

- Vi är glada att kunna teckna avtal med fyra erfarna entreprenörer som tillsammans med oss kan utveckla en innovativ och effektiv byggprocess som kortar ledtider och ökar bostadsbyggnadstakten. Arbetet sker i nära samarbete med stadens förvaltningar, säger Mikael Källqvist, ordförande i styrgruppen för Stockholmshusen.

Upphandlingen resulterar i ramavtal som sedan ger möjlighet till avrop i flera etapper och uppdraget sker i form av totalentreprenad i samverkan med entreprenörer. Detta avtal avser etapp 1, omfattande cirka 500 lägenheter, med möjlighet till förlängning.

- Vi får entreprenörer med tekniska plattformar som är utvecklingsbara till husprodukter som passar Stockholms förhållanden och som klarar de höga krav vi ställer på t ex arkitektur och miljö, säger Mikael Källqvist.

Redan nu i januari startar arbetet med att utveckla Stockholmshusen tillsammans med upphandlade entreprenörer. Parallellt med framtagandet av Stockholmshusen kommer detaljplanearbetet att löpa, allt för att de första Stockholmshusen ska kunna byggstartas under 2017.