Upphandling & Inköp söker administratör för ett års vikariat

Publicerad

Enheten Upphandling & Inköp ansvarar för bolagets upphandlingar och avtal. Gruppen består av sex medarbetare och en chef. I rollen som upphandlingsadministratör fungerar du som administrativt stöd inom enheten och ansvarar för vår supportprocess med intern och extern kommunikation, utlämnande av handlingar, arkivering samt dokumenthantering i upphandlingsprocessen.