Stockholmshem söker projektledare utemiljö mark och anläggning

Publicerad

Som projektledare ombyggnad utemiljö kommer du att ha övergripande ansvar för att driva ombyggnadsprojekt inom mark och anläggning. Du kommer att ha en specialistroll inom bolaget där du samordnar och leder planering, projektering och genomförande av markprojekt i Stockholmshems fastighetsbestånd. I nära samarbete med företagets områdeschefer, kundförvaltare och ombyggnadskonsulenter arbetar du för att skapa en bra boendemiljö för våra hyresgäster. Stockholmshem genomför projekt i enlighet med företagets ISO-certifierade kvalitets- och miljöledning. Tjänsten är placerad på enheten för teknik & ombyggnad på Kristallvägen Solberga och du rapporterar till ombyggnadschefen.