Stockholmshem söker projektcontroller för nyproduktion

Publicerad

I rollen som Projektcontroller för nyproduktion är du ansvarig för uppföljning av bolagets nybyggnadsprojekt. Du granskar fortlöpande projektens beslutade omfattning, utgifts- och tidsram och rapporterar avvikelser till chef Nybyggnad eller till Ledningsgruppen. Vid avrapportering ingår också att inhämta och vidareförmedla åtgärdsförslag från projektansvarig. Du är även delaktig i den övergripande planeringen och uppföljningen av nybyggnadsverksamheten inklusive rapporteringen till Staden. Vidare stödjer och utbildar du projektledare i de administrativa rutinerna kring projektredovisning och uppföljning. I samverkan med övriga controllers bidrar du till att utveckla uppföljning, analyser och ekonomistyrningen inom bolaget.