Stockholmshem söker kategoriansvarig upphandlare

Publicerad

Rollen som kategoriansvarig upphandlare innebär att leda och genomföra upphandlingar i samråd med verksamheten. Du ansvarar för att upphandlingsprocessen sker på ett affärsmässigt sätt enligt gällande lagar, stadens övergripande direktiv och i enlighet med företagets regler och rutiner.

Du ingår i inköpsenheten som består av åtta personer och rapporterar till inköpschefen.