Stockholmshem söker energicontroller

Publicerad

Stockholmshem har högt uppsatta energibesparingsmål och i det arbetet bidrar du i allra högsta grad. Du är en drivande kraft i arbetet med Stockholmshems energideklarationer och energikartläggningar. Du följer och analyserar våra fastigheters energiförbrukning, analyserar avvikelser och hjälper organisationen med att ta fram förslag på möjliga energiåtgärder.