Stockholmshem söker chef till nybyggnad

Publicerad

Som chef för enheten Nybyggnad är ditt uppdrag att ansvara för Stockholmshems alla bostadsprojekt inom nybyggnation, samt att utveckla enheten på ett effektivt och framgångsrikt sätt för att säkerställa den ökade nybyggnadstakten. I uppdraget ingår också att upprätta tillfälliga modulbostäder för nyanlända.