Stockholmshem söker chef affärsutveckling bostad

Publicerad

Som chef för enheten Affärsutveckling leder du arbetet i processens tidiga skeden från ackvisition och detaljplanearbete till projektering, men också i processens slutskede med överlämning av bostaden till hyresgäst. Frågor kring ackvisition, detaljplaner, gestaltning, projektering och exploatering samt hyresgästmöten blir i din vardag. Du kommer också att utveckla enheten på ett effektivt och framgångsrikt sätt för att säkerställa den ökade nybyggnadstakten. Uppdraget innebär ett tätt samarbete med chefen för nyproduktion som ansvarar för projektens genomförandefas.