Stockholmshem söker marknadskoordinator med kundperspektiv

Publicerad

Som marknadskoordinator arbetar du med att utveckla vårt kunderbjudande avseende produkter och tjänster. Du samordnar löpande kompetensutveckling inom området samt ansvarar för utformning och utveckling av butiker. I nära samarbete med verksamheten och kundnära roller planerar du och följer upp kunderbjudandet samt övriga marknadsföringsinsatser. Du arbetar med processledning av Utveckling av produkter & tjänster, vilket bland annat omfattar att i nära samarbete med verksamheten definiera tydliga roller och funktioner inom området.