Deltidsuppdrag som projektledare för Klimatsmarta hyresgäster

Publicerad

Klimatsmarta hyresgäster är ett delprojekt inom EU-projektet GrowSmarter. Delprojektet går ut på att engagera Stockholmshems hyresgäster i Valla Torg i att minska sin energianvändning och klimatpåverkan. Som projektledare för Klimatsmarta hyresgäster visstidsanställs du av Stockholmshem. Arbetet omfattar ungefär 20h/vecka till och med våren 2019.

Projektet genomförs i samverkan med Energi- och klimatenheten på Miljöförvaltningen i Stockholms stad, i projektgruppen ingår en representant från Stockholmshem och tre från Energi- och klimatenheten.