Stockholmshem med som partner i we_change

Publicerad

Ungdomar som deltag i we_change i Linköping

Varje år drar we_change ut på Sverigeturné för att träffa, inspirera och ge tusentals unga möjlighet att engagera sig för en bättre värld. I år går turnén till åtta svenska städer och när turnén landade i Stockholm var Stockholmshem med på plats som samarbetspartner. 

we_change är Sveriges största hållbarhetssatsning för unga. Syftet med satsningen är att inspirera och inkludera unga i arbetet med hållbar utveckling, hitta lösningar som bidrar till att uppnå FN:s globala mål och förändra världen till det bättre.

Den 4-5 april höll vi på Stockholmshem workshops på temat trygga och hållbara stadsdelar, med målet att involvera ungdomarna i stadsdelsutveckling och samla idéer för nyskapande trygghetsåtgärder i våra områden.Vi träffade totalt ett nittiotal ungdomar som gav sitt perspektiv i frågan, och som bidrog med inspiration och idéer till hur vi kan arbeta i våra bostadsområden. Ett stort tack till alla engagerade ungdomar som var med!