Projekt ska piffa upp Rinkeby och Hässelby

Publicerad

Stockholmshem har beviljats stöd från Boverket för två utemiljöprojekt 2017, Landmärke entré till Hässelby centrum, Beata Sparres gränd 2-4 (bilden) och Demokratiodling för ungdomar, Mjölbyplan 17 i Rinkeby. Totalt delar Boverket ut ca 200 miljoner kronor och den röda tråden för projekten som beviljats stöd är att de som bor och verkar i området är med och påverkar. Stödet ska stimulera aktivitet och social gemenskap samtidigt som bostadsområdets gestaltning ska bevaras eller utvecklas.

Hässelby Gårds centrum

– Det är jätteroligt att vi blivit beviljade pengar för de här projekten som vi på Stockholmshem tycker är viktiga. Extra roligt att våra hyresgäster har möjlighet att vara med och påverka utformningen av projekten, säger Carina Ledenstam, Stockholmshems områdeschef i Hässelby och Rinkeby. Vi samarbetar idag till exempel Stadsdelsförvaltningen kring Hässelby Gårds centrum i det lokala utvecklingsprogrammet. Det här bidraget ger oss möjlighet att utöka vårt engagemang på en plats som kommer att må väl av lite extra kärlek, fortsätter Carina.

Av de 314 ansökningarna som kom in till Boverket har 115 beviljats stöd. Stockholmshem får stöd för två av fem sökta projekt.